Pantaenius Yacht Insurance

Plavidlo, zakoupené u nás či u některých z našich dealerů, doporučujeme pojistit proti všem možným událostem, které souvisí s jeho vlastnictvím a provozem. U naší smluvní společnosti PANTAENIUS pro Vás i Vaše plavidlo zajistíme pojištění v rozsahu:

  • Havárie a ztráta plavidla - Pantaenius lodní pojištění se vztahuje na poškození plavidla, jeho součástí a zařízení. Toto zahrnuje i případy, kdy si pojištěný způsobil škodu sám. V případě ztráty plavidla se pojistná částka vyplatí v plné výši.
     
  • Zodpovědnost vůči třetím osobám - Pojištění odpovědnosti za škody poskytuje krytí škody, které způsobí vlastník, hosté nebo posádka vůči třetím osobám v souvislosti s užíváním plavidla a to včetně kolize, vedlejších činností / vodních sportů / potápění pro hosty. Pantaenius pojištění odpovědnosti za škodu nepokrývá pouze opravu škody, ale přebírá také ochranu proti neoprávněným nárokům. Pojištění se sjednává s vlastníkem plavidla a celosvětově pokrývá jeho, kapitána a posádku. Toto pojištění se vztahuje na škody na osobách, vybavení a majetku.
     
  • Úraz členů posádky - Pantaenius úrazové pojištění pokrývá finanční dopady nehody vyplývající z trvalé invalidity nebo smrti. Toto pojištění se vztahuje na vás jako vlastníka, neplaceného kapitána, neplacené posádky a vaše hosty na palubě. Krytí se vztahuje na úrazy spojené s užitím vlastního plavidla, stejně jako s užitím pronajatého plavidla. Kromě toho nezáleží na tom, zda k nehodě dojde na řece, jezeru, moři, v přístavu, nebo při případných opravách.
     
  • Další druhy pojištění, která platí po celém světě.


Společnost Pantaenius patří mezi největší poskytovatele pojištění v Evropě s více než 65.000 klienty.  Pantaenius je jediná lodní pojišťovna, která poskytuje komunikaci s klienty a pojitníky  v 8 různých světových jazycích a každoročně vyřizuje více než 5.500 pojistných případů. Prostřednictvím bohatých zkušeností v oblasti lodního pojištění vytvořila společnost Pantaenius celosvětovou síť poboček a partnerů; v případě nouze pojistníků je připravena, sedm dní v týdnu, 24 hodin denně a i v noci, poskytnout rychlé a odborné řešení pojistné události prostřednictvím zkušeného personálu.

Pantaenius nabízí vlastní značkové pojistné podmínky založené na fixní pojistné částce (dohodnuté hodnotě), která je vrácena v případě úplné ztráty plavidla bez jakýchkoliv srážek. Pojištění jsou neustále přezkoumávána, flexibilně koordinována a mohou být přizpůsobena na požádání pojistníka.

Navíc také Pantaenius vyvinul specifické pojistné na krytí rizik spojených s vedlejšími činostmi a vodními sporty, které nejsou k dispozici nikde jinde na trhu.

OAKBay
Allison lodě
Bernico lodě

Tyto stránky provozuje O.A.K. s.r.o., Na Košince 675, 180 00 Praha 8 pod vlastní značkou OAKBay.cz

Plovoucí mola, plovoucí doky, suché doky, plovoucí pontony parkování pro lodě, parkování pro vodní skútry, pochozí lávky, plovoucí pódia, pontony pro bagry a čerpadla, přechody přes vodní hladinu, montáž návrhy, cenové nabídky, řešení pro téměř každou situaci, sportovní a rekreační lodě